STRONA GŁÓWNA
 Informacje o GCI
 GCI w Podlaskim
 Ważne adresy

Gminne Centrum Informacji
Gmina Czyżew - Osada

www.czyzewosada.infocentrum.com.pl

zaprasza do współpracy społeczność lokalną, w szczególności bezrobotnych, młodzież i uczniów szkół z gminy Czyżew - Osada i okolic, rolników, siostry zakonne, księży, nauczycieli, organizacje i stowarzyszenia pozarządowe, przedsiębiorców, radnych gminnych i powiatowych.